Modernizacja infrastruktury edukacyjnej ze środków unijnych

24 listopada 2017r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy", ze środków Europejskiego Funduszu Rozwodu Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 4.493 576,68  zł

Współfinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wynosi 4.788 959,25 zł

Czytaj więcej...