Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu. Szkoła z 60-letnią tradycją.

 

Druga edycja programu Erasmus+

       Dnia 29 listopada zakończyliśmy drugą edycję naszego projektu "Praktyki Zagraniczne Uczniów" w Programie Erasmus+; nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047933, sektor:    Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

        Na realizację tego projektu Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała szkole 143 594 euro z czego 20% zabezpieczył Powiat Żywiecki jako organ prowadzący Szkołę.

      Na czterotygodniowe praktyki zagraniczne na Maltę we wrześniu 2019 r. pojechało 25 uczniów naszej szkoły. W październiku 2021 r. - 16 uczniów. Byli to uczniowie klasy III i IV technikum, zdobywający zawód technika pojazdów samochodowych oraz II klasy szkoły branżowej uczący się w zawodzie mechanika samochodowego i elektromechanika samochodowego. Ze względu na uczestnictwo w projekcie uczniów niepełnoletnich, aby zapewnić im jak najlepsze wsparcie, z każdą grupą pojechało 2 opiekunów.

 

Erasmus_praktyki_zagraniczne_uczniów.pdf

 

Sevilla praktyki zagraniczne YouTube

 

 

Relacja z praktyk zagranicznych Erasmus+ Malta - YouTube1

 

Relacja z praktyk zagranicznych Erasmus+ Malta - YouTube

Czytaj więcej...

Kierunki kształcenia

   

 

Kształcimy uczniów na kierunkach:

 

 

  1. technik pojazdów samochodowych
  2. mechanik pojazdów samochodowych
  3. elektromechanik pojazdów samochodowych

 

   Nauka w Zespole Szkół Samochodowych dla absolwentów szkół gimnazjalnych odbywa się w 5-cioletnim Technikum Samochodowym, oraz 3-letniej Szkole Branżowej I stopnia. Kształcąc się w naszej szkole można zdobyć atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy zawody. Kierunki, na których można podjąć naukę to technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik.

 

     Naszym priorytetem jest jakość i wysoki poziom kształcenia. Jesteśmy szkołą z bardzo bogatą tradycją, istniejącą nieprzerwanie od 1961 roku. Dysponujemy wysokiej klasy zapleczem dydaktycznym. Nasza kadra pedagogiczna legitymuje się wysokimi kwalifikacjami i doskonałym przygotowaniem do nauki przedmiotów zawodowych.

 

     Rekrutacja do klas pierwszych  przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru - https://slaskie.edu.com.pl

 

   Rekrutacja do szkoły odbywa się elektronicznie - aplikuje się przez Internet. Można to zrobić indywidualnie, w gimnazjum lub w  naszej szkole