Udało się! Lecimy na praktyki na Maltę!


Dzięki udziałowi w programie:
uczniowie szkół zawodowych i technicznych mogą odbywać bezpłatnie praktyki w krajach UE. Dzięki grantom erasmus+ młodzież ucząca się zawodu może zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe.

 

Praktyki zawodowe w krajach UE ułatwiają młodzieży przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Wszystkie koszty związane z udziałem młodzieży w odpowiednio dobranych stażach, koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży zagranicznej jak i dojazdu z lotniska, transportu miejskiego, specjalnego programu językowo - kulturowego mieszczą się w całości w grantach erasmus+. W trakcie pobytu zapewnione jest wsparcie dla uczniów i stały nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk.


Uczniowie otrzymują certyfikat odbycia praktyk zawodowych za granicą.

 

Szczegółowe informacje tutaj.