Modernizacja infrastruktury edukacyjnej ze środków unijnych

 

Projekt zakresem obejmował będzie 27 pracowni w 7 szkołach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego. Planowana jest zarówno modernizacja jak i budowa pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu.

 

Pracownie w naszej szkole zostaną zmodernizowane i doposażone,w ramach niniejszego projektu, jako jedne z pierwszych.