Dlaczego warto kształcić się na tym kierunku ?

Kształcąc się w naszej trzyletniej szkole branżowej na kierunku blacharz samochodowy  uzyskasz kwalifikacje MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.

 

Zapraszamy !

 

 

 

Renomowana szkoła z ponad 50 letnią tradycją gwarantuje doskonałe efekty kształcenia i szerokie perspektywy zawodowe !

Blacharz samochodowy - nowy kierunek !

Blacharz samochodowy

 

Charakterystyka zawodu blacharz samochodowy

W Zespole Szkół Samochodowych kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy odbywa się w branżowej szkole I stopnia w ramach tzw. klasy wielozawodowej (nauka trwa trzy lata).

Na obecnym etapie rozwoju techniki wykonywanie tego zawodu wymaga wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z różnych dziedzin, w tym organizacji i technologii produkcji pojazdów samochodowych.

Do głównych zadań zawodowych blacharza samochodowego należy ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, naprawa uszkodzeń i odbudowa nadwozi samochodowych, diagnostyka oraz  konserwacja nadwozi pojazdów samochodowych.

 

Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są:

 • planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych
 • ocena, określenie stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych,,
 • dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych,
 • montaż nadwozi na liniach produkcyjnych,
 • wykonywanie prototypowych części nadwozia ręcznie lub na maszynach do obróbki plastycznej,
 • kontrola jakości stanu nadwozia po naprawie,
 • montaż i naprawa elementów nadwozia z zastosowaniem takich urządzeń, jak: spotter blacharski, spawarka MIG/MAG, lutospawarka, zgrzewarka, urządzenie do cięcia plazmą itp.

Kandydat do zawodublacharz samochodowy powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością  i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a także zainteresowaniami motoryzacyjnymi.

Praca blacharza samochodowego z reguły nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymaga dobrej ogólnej sprawności fizycznej.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w:

 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych,
 • salonach samochodowych i stacjach obsługi,
 • hurtowniach i sklepach części zamiennych.

Zapraszamy!

Kształć się z najlepszymi !

Nabór do szkoły odbywa się systemem elektronicznym. Rekrutuj online lub osobiście w sekretariacie  naszej szkoły.

Rekrutacja elektroniczna. Aplikuj online ! Odwiedź nas i złóż podanie. Sprawdź dane kontaktowe !