Dlaczego warto kształcić się na tym kierunku ?

Kształcąc się w naszej trzyletniej szkole branżowej na kierunku kierowca mechanik ukończysz bezpłatnie kurs na prawo jazdy kategorii B oraz uzyskasz kwalifikacje z zakresu eksploatacji środków transportu drogowego.

 

Zapraszamy !

 

 

 

Renomowana szkoła z ponad 50 letnią tradycją gwarantuje doskonałe efekty kształcenia i szerokie perspektywy zawodowe !

Kierowca mechanik - nowy kierunek !

Intensywny rozwój branży transportowej, generuje popyt na dobrze przygotowanych pracowników świadczących usługi związane z przewozem osób lub rzeczy. W czasie kształcenia uczeń zdobywa kwalifikację z zakresu eksploatacji środków transportu drogowego.

 

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe i zespoły pojazdów , wykonuje prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzi dokumentację z tym związaną, wykonuje prace związane z obsługą, oceną stanu technicznego oraz naprawą środków transportu drogowego.

 

Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację.

 

Kierowca mechanik świadczy również usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

 

Zapraszamy!

Kształć się z najlepszymi !

Nabór do szkoły odbywa się systemem elektronicznym. Rekrutuj online lub osobiście w sekretariacie  naszej szkoły.

Rekrutacja elektroniczna. Aplikuj online ! Odwiedź nas i złóż podanie. Sprawdź dane kontaktowe !