Dlaczego warto kształcić się na tym kierunku ?

Nauka w trzyletniej szkole zawodowej zapewni Ci kwalifikację niezbędne do pracy jako mechanik samochodowy lub prowadzenia własnego warsztatu samochodowego. Dodatkowo  ukończysz bezpłatnie kurs na prawo jazdy kategorii B. Kluczowe kwalifikacje zawodowe:

 • diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów samochodowych

Szkolnictwo zawodowe jest doskonałym sposobem na odnalezienie się na rynku pracy. Naucz się fachu, a nie będziesz miał problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Zapraszamy !

Renomowana szkoła z ponad 50 letnią tradycją gwarantuje doskonałe efekty kształcenia i szerokie perspektywy zawodowe !

Mechanik pojazdów samochodowych. Jakie kwalifikacje zdobędziesz ?

Po ukończeniu szkoły na kierunku mechanik pojazdów samochodowych uczeń:

 • przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
 • przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
 • charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
 • określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
 • stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
 • ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.
 • lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
 • szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
 • dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
 • wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
 • wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
 • wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
 • przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
 • ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

 

Kształć się z najlepszymi !

Nabór do szkoły odbywa się systemem elektronicznym. Rekrutuj online lub osobiście w sekretariacie  naszej szkoły.

Rekrutacja elektroniczna. Aplikuj online ! Odwiedź nas i złóż podanie. Sprawdź dane kontaktowe !