Egzaminy zawodowe

Uczniowie Naszej Szkoły zdają egzaminy zawodowe w następujących kwalifikacjach:

 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych,

MG.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - elektromechanik pojazdów samochodowych,

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - technik pojazdów samochodowych,
AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego - kierowca mechanik.
Egzaminy  składają się z dwóch części:
- teoretycznej zawierającej test złożony z 40 pytań
- praktycznej, która w zależności od kwalifikacji przeprowadzana jest w formie dokumentacyjnej (AU.04 i MG.43) lub w formie wykonania (MG.12; MG.18).
Więcej informacji na temat kwalifikacji zajdziesz na stronach  https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/