Egzaminy zawodowe

Uczniowie Naszej Szkoły zdają następujące kwalifikacje zawodowe:

  • M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

  • M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

  • M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacje składają się z dwóch części teoretycznej zawierającej test na 40 pytań oraz etapu praktycznego.

 

Więcej informacji na temat kwalifikacji zajdziesz na stronach  https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/