Egzaminy zawodowe

Uczniowie Naszej Szkoły zdają egzaminy zawodowe w następujących kwalifikacjach:

  • MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych,

  • MG.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - elektromechanik pojazdów samochodowych,

  • MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - technik pojazdów samochodowych,

  • AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego - kierowca mechanik.

 

Egzaminy  składają się z dwóch części:

- teoretycznej zawierającej test złożony z 40 pytań

- praktycznej, która w zależności od kwalifikacji przeprowadzana jest w formie dokumentacyjnej (AU.04) lub w formie wykonania (MG.12; MG.18 i MG43).

 

Więcej informacji na temat kwalifikacji zajdziesz na stronach  https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/