Egzaminy zawodowe

Od bieżącego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy zawodowe w formule 2019 w następujących kwalifikacjach:
 
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - technik pojazdów samochodowych,
TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego - kierowca mechanik.
Egzaminy  składają się z dwóch części:
- teoretycznej - test złożony z 40 pytań
- praktycznej, która w zależności od kwalifikacji przeprowadzana jest w formie dokumentacyjnej (TDR.01 i MOT.06) lub w formie wykonania (MOT.02; MOT.05).
Więcej informacji na temat kwalifikacji zajdziesz na stronach:

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/ 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/