Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych 2019/2020 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru - https://slaskie.edu.com.pl.

 

 

 

 

Planowane oddziały klas I

TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM

Zawód

Kwalifikacja

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

Technik pojazdów samochodowych

MG12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów

1/2

15

MG18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1/2

15

 

Razem

1

30

 

TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM

Zawód

Kwalifikacja

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

MG12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów

 

 

 

1

10

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

14

KIEROWCA MECHANIK

A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

10

 

Razem

1

34

 

 

TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

Zawód

Kwalifikacja

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

Technik pojazdów samochodowych

MG12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów

1/2

15

MG18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1/2

15

 

Razem

1

30

 

TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA -  PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA – DWA ODDZIAŁY

 

Zawód

Kwalifikacja

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1

32

 

Zawód

Kwalifikacja

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

MG12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów

 

 

1

17

KIEROWCA MECHANIK

A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

15

  Razem 2 64

 

 

Kryteria rekrutacyjne do Zespołu szkół Samochodowych

  1. Pozytywny wynik badań lekarskich /po dokonaniu naboru/
  2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty.
  3.  Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki informatyki i technik 
  4. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki informatyki i zajęć technicznych.
  5. Świadectwo ukończenia Gimnazjum lub Szkoły podstawowej z wyróżnieniem
  6. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej.

       Szczegółowa punktacja znajduje się na stronie 5 informatora Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/prezentacja_rekrutacja_2.pdf