Dlaczego warto kształcić się na tym kierunku ?

Zawód elektromechanika jest jednym z najbardziej poszukiwanych w branży motoryzacyjnej. Ten dynamicznie rozwijający się kierunek daje szerokie możliwości zatrudnienia na wielu atrakcyjnych stanowiskach. Kształcąc się w naszej szkole w ramach trzyletniej szkoły zawodowej uzyskasz niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu elektromechanika, a także bezpłatnie zdobędzie prawo jazdy kategorii B. Kluczowe kwalifikacje:

 • diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Zapraszamy !

Renomowana szkoła z ponad 50 letnią tradycją gwarantuje doskonałe efekty kształcenia i szerokie perspektywy zawodowe !

Elektromechanik pojazdów samochodowych. Czego się nauczysz ?

Po zakończeniu trzyletniego kształcenie zawodowego na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych uczeń:

 • wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;
 • przestrzega zasad kierowania pojazdami;
 • wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
 • efekty kształcenia właściwe dla wyodrębnionej kwalifikacji w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych opisane w części II:
 • rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;
 • wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;
 • określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;
 • sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych.
 • analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;
 • lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;
 • dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;
 • wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;
 • wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;
 • przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi.
   

Kształć się z najlepszymi !

Nabór do szkoły odbywa się systemem elektronicznym. Rekrutuj online lub osobiście w sekretariacie  naszej szkoły.

Rekrutacja elektroniczna. Aplikuj online ! Odwiedź nas i złóż podanie. Sprawdź dane kontaktowe !