Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji na staże uczniowskie

 

 „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

   Rozpoczęcie projektu: 10.06.2024r

   Tytuł projektu: Rekrutacja na staże uczniowskie w ramach projektu: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

   Formularze zgłoszeniowe zbierane są w terminie od 12 do 17. 06. 2024 przez Justynę Pruszyńską. Rekrutacja dotyczy kształcenia w klasach technikum samochodowego w zawodzie  technik  pojazdów samochodowych - klasa 4 TS./formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej/.

   Proces rekrutacji opisany jest w Regulaminie staży uczniowskich (według ustalonej punktacji). Po rekrutacji, zostanie przedstawiona listę osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa.

   Po zakończeniu rekrutacji zostaną podpisane umowy stażowe (z datą po zakończeniu rekrutacji).

   Każdy zakwalifikowany stażysta musi podpisać także Deklarację uczestnictwa.

 

Pliki do pobrania: