Osiągnięcia

27 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy odbył się etap powiatowy „Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego”. Impreza została zorganizowana przy współudziale wydziału ruchu drogowego żywieckiej policji, starostwa żywieckiego, WORD – u w Bielsku – Białej oraz Bielskiej Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Klasyfikacja Turnieju:

 • I miejsce Zespół Szkół Samochodowych;
 • II miejsce Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -
 • Moszczanicy;
 • miejsce III – Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu;

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Mateusz Fijak z Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu.


Następnie 11 maja 2017 r . policjanci z Żywca, Bielska – Białej i Cieszyna przeprowadzili w Żywcu – Moszczanicy eliminacje okręgowe „Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego”. Z dumą informujemy, iż znowu zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Samochodowych z Żywca.


Dokładna klasyfikacja przebiegała w następujący sposób:

 • I miejsce – Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
 • II miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
 • III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie
 • IV miejsce – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Bielsku-Białej

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Sebastian Antonik z Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu.


Natomiast 20 maja 2017 r. w eliminacjach wojewódzkich „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego” w Żarnowcu klasyfikacja przebiegała następująco:

 1. Zespół Szkół Rolnicze centrum Kształcenia ustawicznego w Żarnowcu
 2. Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach
 3. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
 4. Zespół Szkół Samochodowo -Budowlanych w Częstochowie
 5. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
 6. Zespół Szkół Mechaniczno -Samochodowych w Zabrzu
 7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
 8. Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie
 9. II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie
 10. Centrum Edukacji Ekonomiczno -Handlowej w Tarnowskich Górach

 Skład drużyny reprezentującej Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu:

 • Sebastian Antonik
 • Mateusz Fijak
 • Patryk Piwowarczyk

Sebastian Antonik – uczeń III klasy Technikum Samochodowego w Żywcu został indywidualnym zwycięzcą w eliminacjach wojewódzkich „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego”, natomiast Mateusz Fijak ( również uczeń III klasy w/w szkoły) zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Historia Motoryzacji”.


Szczególne podziękowania kierujemy do Pana mgr Andrzeja Fijaka – nauczyciela Zespołu Szkół Samochodowych za sumienne i rzetelne przygotowanie młodzieży do turnieju.


Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.