Projekty unijne

     Projekty unijne realizowane w 2024 roku  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”

 

Kwota wnioskowanego dofinansowania:  2 422 509,27 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 185 403,03 PLN

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żywiecki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt przyczyni się do  podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Efektem projektu będzie min. doposażenie pracowni szkolnych, udział uczniów
w szkoleniach oraz stażach/praktykach, a także wsparcie nauczycieli poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018r.  – 03.09.2020 r.

 

Realizatorami  projektu są  szkoły:

- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,

- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

 

Przetarg - budowa pracowni diagnostyki 2019-04-04

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ogłoszenie dotyczące naboru uczestników Projektu

 „PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW”,

Nr Projektu: 2018-1-PL01-KA102-047933

w ramach Programu Erasmus Plus,

sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe,

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

 

 

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu ogłasza wewnętrzny nabór uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne we wrześniu 2019 r., który rozpocznie się 25.09.2018 r.

 

Aby przystąpić do naboru należy zapoznać się z udostępnionym na stronie szkoły Regulaminem oraz pobrać i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.

Wydrukowany i podpisany formularz należy złożyć do Koordynatora Projektu w terminie do 5.10.2018.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_Rekrutacji_ZSS_2018.pdf

Formularz_Zgłoszeniowy_Erasmus_plus_RODO_i_Załączniki_2018.docx

Informacja_o_projekcie.docx

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------