Projekty unijne

 

Ogłoszenie dotyczące naboru uczestników Projektu

 „PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW”,

Nr Projektu: 2018-1-PL01-KA102-047933

w ramach Programu Erasmus Plus,

sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe,

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

 

 

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu ogłasza wewnętrzny nabór uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne we wrześniu 2019 r., który rozpocznie się 25.09.2018 r.

 

Aby przystąpić do naboru należy zapoznać się z udostępnionym na stronie szkoły Regulaminem oraz pobrać i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.

Wydrukowany i podpisany formularz należy złożyć do Koordynatora Projektu w terminie do 5.10.2018.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_Rekrutacji_ZSS_2018.pdf

Formularz_Zgłoszeniowy_Erasmus_plus_RODO_i_Załączniki_2018.docx

Informacja_o_projekcie.docx