Mechanik motocykolwy

MECHANIK MOTOCYKLOWY

 

(Kod zawodu – 723107)
 

   W trzyletnim cyklu szkolenia absolwent może zdobyć zawód mechanika motocyklowego po potwierdzeniu kwalifikacji w ramach zawodu:

 

MG.23 -  Diagnozowanie i naprawa motocykli.

  • diagnostyka podzespołów i zespołów motocykli - m.in. uczeń określa zakres diagnostyki motocykli, ich podzespołów i zespołów, stosuje urządzenia, narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki motocykli, wykonuje badania diagnostyczne motocykli oraz interpretuje wyniki tych badań, ocenia stan techniczny motocykli,
  • naprawa i obsługa motocykli - m.in. uczeń lokalizuje uszkodzone lub zużyte mechanizmy i części motocykli na podstawie wyników badań diagnostycznych.

Mechanik motocyklowy to nowy zawód, który pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej.

Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg.

W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.

 

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE:

Mechanik motocyklowy potrafi:

  • ustalać przyczyny wady  i uszkodzenia poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów jednośladowych metodami diagnostycznymi;
  • usuwać usterki w zespołach i układach pojazdu jednośladowego w ramach napraw;
  • przeprowadzać konserwację oraz stosować zabezpieczenia antykorozyjne ram i innych elementów pojazdu, wymieniać płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
  • dorabiać i dopasowywać części nie znormalizowane przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia
  • sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych podczas jazd próbnych;

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z obsługą, użytkowaniem, diagnostyką oraz naprawą motocykli. Czynności zawodowe mechanika motocyklowego obejmują także demontaż i montaż motocykli, ich rozruch, regulację oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przez producentów motocykli wymaga stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych w tym zawodzie.

 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

-         stacjach obsługi motocykli,

-         przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,

-         salonach sprzedaży motocykli i instytucjach zajmujących się obrotem częściami motocyklowymi,

-         przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,

-         przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

-         przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem motocykli.


Uzyskane świadectwa i dyplomy przez słuchacza:

  • świadectwo ukończenia Szkoły Branżowej I stopnia

·         dyplom potwierdzający kwalifikację MG.23 -  Diagnozowanie i naprawa motocykli.

 

 

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych!