Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarz roku szkolnego 2021 / 2022

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

3. Egzaminy zawodowe - sesja zimowa

10 stycznia 2022 r. - część praktyczna (dokumentacja)

11 stycznia 2022 r. - część pisemna

4. Ferie zimowe

14  – 27 lutego 2022 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

6. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

29 kwietnia 2022 r.

7. Egzaminy maturalne

04 - 06 maja 2022

8. Egzaminy zawodowe

01.06.2022 - część praktyczna dokumentacja (TDR.01)

02.06 - 04.06.2022r. - część pisemna (MOT.02; MOT.05; TDR.01)

06.06 - 10.06.2022r. - część praktyczna wykonanie (MOT.02; MOT.05.).

9. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

10. Ferie letnie od 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.