O Szkole

W skład Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu wchodzą: Technikum Samochodowe nr 5 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4.

Kształcimy uczniów na kierunkach:

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik transportu drogowego - NOWOŚĆ!
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • blacharz samochodowy - NOWOŚĆ!
  • mechanik motocyklowy - NOWOŚĆ!

 

Zobacz prezentacje - Nowoczesne pracownie.mp4

 

 

Prezentacja - Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu .mp4

 

 

Nauka zawodu w Zespole Szkół Samochodowych -film

 

 

       Zapraszamy 8-klasistów do technikum samochodowego lub do branżowej szkoły zawodowej. Jesteśmy szkołą z bogatą  60-cio letnią historią - szkoła powstała w 1961 roku i od tego czasu, nieprzerwanie, funkcjonuje.

     Po ukończeniu nauki można uzyskać tytuł TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH lub KIEROWCY MECHANIKA w zależności od dokonanego wyboru rodzaju kształcenia. Nasi absolwenci posiadają dobre przygotowanie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych. 

     Wysoki poziom technologiczny, jaki reprezentują współczesne samochody, wymaga od obsługujących je pracowników dobrego przygotowania, szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy systemów elektronicznego sterowania. Nasze dobrze wyposażone pracownie mechatroniki, diagnostyki i silników spalinowych oraz kadra pedagogiczna, pozwolą sprostać zadaniu, jakim jest wykształcenie przyszłych techników, mechaników, elektromechaników czy kierowców pojazdów samochodowych. Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego są zajęcia praktyczne realizowane we własnych, nowoczesnych pracowniach, oraz w zależnych i niezależnych serwisach samochodowych.

     Szkoła kształci w zawodach usługowych, nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów, salonach i sklepach motoryzacyjnych,  oraz w szeroko rozumianych transporcie kołowym. Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie nabywają podczas zajęć. Daje im kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości.

 

 

Dołącz do najlepszych - kształć się z nami !