Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy

Czytaj więcej...

Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego

Szkoła do hymnu

Projekt

Bezpieczny powrót do szkoły

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH PUBLICZNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT ŻYWIECKI

 

 

 

     W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii we wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki od dnia 1 września 2020 roku wprowadzone zostają dodatkowe środki bezpieczeństwa:

 

·                  Wprowadzony zostaje nakaz zakrywania ust i nosa przez uczniów w trakcie przerw na terenie szkoły;

 

·                   W miarę możliwości organizacyjnych w danej szkole, zajęcia będą rozpoczynać się o różnych godzinach;

 

·                   W miarę możliwości lokalowych zajęcia będą odbywać się w tej samej klasie;

 

·                    Zajęcia praktyczne i warsztaty będą odbywać się normalnym trybem z zachowaniem zasad i środków bezpieczeństwa;

 

·                   Okres od września do października br. przeznaczony zostanie na organizację zajęć praktycznych i praktyk u pracodawców oraz wycieczek szkolnych;

 

            Pełna informacja dotycząca nowych zasad i szczegółowych regulaminów pracy szkoły zostanie przekazana uczniom i ich rodzicom drogą elektroniczną (poprzez dziennik elektroniczny).

 

 

Wskazówki dla rodziców - pobierz

Wskazówki dla ucznia - pobierz

Wytyczne MEN, MZ i GIS

 

 

Więcej informacji dotyczących bezpiecznego powrotu do szkół na stronie gov.pl

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Wolne miejsca w technikum.

 

 

UWAGA !!!

 

Zespół  Szkół  Samochodowych dysponuje  jeszcze wolnymi  miejscami  do pierwszej

 

klasy technikum profil  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Informacja dla maturzystów

 

Żywiec, dnia 25 maja 2020r.

 

 

Informacja dla maturzystów

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.

 

Czytaj więcej...

ZDALNA SZKOŁA

 

 

Stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych