Roboty budowlane

Dokumenty do pobrania 1 - nieaktualne

 

1.6.2 Pracownia_mechatroniki_samochodowej_-_pp_-_przedmiar_-_aktualizacja_marzec_2018.pdf

Suplement_całość ZSS_do_zamwienia_publicznego_07-06-2018.pdf

1.6.3 Pracownia_elektrotechniki_i_elektroniki_samochodowej_-_pp_-_przedmiar_-_aktualizacja_marzec_2018.pdf

Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_2_Szkoa_samochodowa__pracownia_mechatroniki.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_3_Szkoa_samochodowa__pracownia_elektrotechniki.pdf

STWiORB.pdf

Zgłoszenie_budowy_potwierdzenie.pdf

Projekt_cz__instalacyjna.pdf

Projekt_umowy.doc

SIWZ.doc

Informacja_o_zmianie_SIWZ_22_06_2018.pdf

ogoszenie_o_zmianie_ogoszenia_22_06_2018.pdf

SIWZ_TJ_22_06_2018-3.doc

 

Dokumenty do pobrania 2 - nieaktualne

 

1_6_2_-_Pracownia_mechatroniki_samochodowej_-_pp_-_przedmiar_-_aktualizacja_marzec_2018.pdf

1_6_3_-_Pracownia_elektrotechniki_i_elektroniki_samochodowej-_pp_przedmiar__aktualizacja_marzec_2018.pdf

Ogoszenie_o_zamwieniu_-_II.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_2_Szkoa_samochodowa__pracownia_mechatroniki.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_3_Szkoa_samochodowa__pracownia_elektrotechniki.pdf

Projekt_cz__instalacyjna.pdf

Projekt_umowy-1.doc

SIWZ-1.doc

STWiORB.pdf

Suplement_caoc_ZSS_do_zamwienia_publicznego_07-06-2018.pdf

zgoszenie_budowy_potwierdzenie.pdf

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 1

 

Uniewanienie_ZSS_roboty_II_24_07_2018.pdf

 

Dokumenty do pobrania 3

 

Zgoszenie_budowy_potwierdzenie.pdf

Suplement_caoc_ZSS_do_zamwienia_publicznego_07-06-2018.pdf

1_6_2_-_Pracownia_mechatroniki_samochodowej_-_pp_-_przedmiar_-_aktualizacja_marzec_2018.pdf

1_6_3_-_Pracownia_elektrotechniki_i_elektroniki_samochodowej-_pp- przedmiar_aktualizacja_marzec_2018.pdf

Ogoszenie_o_zamwieniu_-_III.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_2_Szkoa_samochodowa__pracownia_mechatroniki.pdf

Projekt_cz__instalacyjna.pdf

Projekt_umowy.doc

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_3_Szkoa_samochodowa__pracownia_elektrotechniki.pdf

STWiORB.pdf

SIWZ.doc

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- 2

 

Uniewanienie_ZSS_roboty_III_10_08_2018c.pdf

 

Nowe dokumenty do pobrania