Roboty budowlane

 

Informację z otwarcia ofert  przetargu 27.11.2018

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZSS_D_mechatronika_27_11_2018.pdf

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania 11.12.2018

 

Zawiadomienie_o_wynikach_postępowania_-_ZSS_-_dostawa_wyposażenia.pdf

 

Przetarg - budowa pracowni diagnostyki 2019-04-04

 

Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

Projekt_umowy.doc

SIWZ.doc

ZSS_diagnostyka_rzut.pdf

ZSS_diagnostyka_dach.pdf

Diagnostyka_-_przekrój_A-A.pdf

Diagnostyka_-_przekrój_B-B.pdf

ZSS_diagnostyka_el_front.pdf

ZSS_diagnostyka_el_tylna.pdf

ZSS_diagnostyka_el_szczyt.pdf

Przetarg - budowa_pracowni_diagnostyki (wszystkie dokumenty)_2019-04-04.zip

 

informację o unieważnieniu postępowania budowa pracowni diagnostyki 

 

Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_19_04_2019.pdf

 

Przetarg - budowa pracowni diagnostyki - drugie postępowanie: 2019-05-20

 

Ogłoszenie_o_zamówieniu_-_drugie_postępowanie.pdf

SIWZ.doc

Projekt_umowy.doc

Przetarg_-_budowa_pracowni_diagnostyki_-_drugie_postępowanie.zip

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert 03-06-2019

 

Informacja_o_zmianie_terminu_składania_ofert_3_06_2019.pdf

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_3_06_2019.pdf

SIWZ_2p_TJ_2_06_2019.doc

 

Zmiana terminu składania ofert 2019-06-05

 

Informacja_o_zmianie_terminu_składania_ofert_5_06_2019.pdf

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_5_06_2019.pdf

SIWZ_2p_TJ_5_06_2019.doc

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert 2019-06-10

 

Odpowiedzi_na_pytania_wraz_ze_zmian_terminu_składania_ofert_10_06_2019.pdf

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_10_06_2019.pdf

SIWZ_2p_TJ_10_06_2019.doc

 

Informacja z otwarcia_ofert -_Przetarg budowa pracowni diagnostyki 18-06-2019

 

przetarg001.pdf

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania- przetarg budowa pracowni diagnostyki 15-07-2019

 

Zawiadomienie_o_wynikach_postępowania_diagnostyka_15_07_2019.pdf

 

Dostawa i montaż wyposażenia dla pracowni diagnostyki 21-10-2019

 

Ogoszenie_o_zamwieniu.pdf

SIWZ.doc

Zacznik_nr_1A_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_i_wyposaenia.docx

Zacznik_nr_5_do_SIWZ_-_Projekt_Umowy.doc

Zacznik_nr_6_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamwienia.docx

 

Dostawa i montaż wyposażenia dla pracowni diagnostyki 24-10-2019

 

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_25_10_2019.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_wraz_ze_zmian_SIWZ_25_10_2019.pdf

SIWZ_TJ_25_10_2019.doc

Załącznik_nr_1A_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_i_wyposażenia_TJ_25_10_2019.docx

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamówienia_TJ_25_10_2019.docx

 

Dostawa i montaż wyposażenia dla pracowni diagnostyki  -odpowiedź na zapytania 29-10-2019

 

Odpowiedż_na_pytanie_wraz_ze_zmianą_SIWZ_29_10_2019.pdf

Załcznik_nr_6_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamówienia_TJ_29_10_2019.docx

 

Informację z otwarcia ofert  31-10-2019

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_31_10_2019.pdf

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania  14-11-2019

 

Zawiadomienie_o_wynikach_postępowania_14_11_2019.pdf

 

 

Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy 25.03.2020

 

Ogoszenie_o_zamwieniu.docx

SIWZ.pdf

Zacznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamwienia.docx

Zaacznik_nr_2_doSIWZ_-_wzr_umowy.pdf

Zacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Owiadczenie_dot__podstaw_wykluczenia.doc

Zacznik_nr_4_do_SIWZ_-_Owiadczenie_dot__grupy_kapitaowej.docx

Zacznik_nr_5_do_SIWZ_-_Owiadczenie_dot__speniania_warunkw.doc

Zacznik_nr_6_-_Druk_oferty.docx

Zacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Zobowizanie_podmiotu_trzeciego.docx

Zacznik_nr_8_do_SIWZ_-_Wykaz_dowiadczenia.docx

 

Informację o unieważnieniu postępowania 06.04.2020

 

Unieważnienie_postępowania.pdf

 

 

 

Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy 05.05.2020

 

Ogłoszenie_o_zamówieniu_z_dnia_05_05_2020.docx

SIWZ.pdf

Załacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

Załacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Wzór_umowy.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_-_Oświadczenie_dot__podstaw_wykluczenia.doc

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_-_Oświadczenie_dot__grupy_kapitałowej.docx

Zacznik_nr_5_do_SIWZ_-_Oświadczenie_dot__spełniania_warunków.doc

Załącznik_nr_6_-_Druk_oferty.docx

Załacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Zobowiązanie_podmiotu_trzeciego.docx

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_-_Wykaz_doświadczenia.docx

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia dot. zadania 15.05.2020

 

Informacja z otwarcia ofert dok001.pdf

Informacja z otwarcia ofert dok002.pdf

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.06.2020

 

Zawiadomienie cz 1.pdf

Zawiadomienie cz II.pdf