Roboty budowlane

Dokumenty do pobrania 1 - nieaktualne

 

1.6.2 Pracownia_mechatroniki_samochodowej_-_pp_-_przedmiar_-_aktualizacja_marzec_2018.pdf

Suplement_całość ZSS_do_zamwienia_publicznego_07-06-2018.pdf

1.6.3 Pracownia_elektrotechniki_i_elektroniki_samochodowej_-_pp_-_przedmiar_-_aktualizacja_marzec_2018.pdf

Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_2_Szkoa_samochodowa__pracownia_mechatroniki.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_3_Szkoa_samochodowa__pracownia_elektrotechniki.pdf

STWiORB.pdf

Zgłoszenie_budowy_potwierdzenie.pdf

Projekt_cz__instalacyjna.pdf

Projekt_umowy.doc

SIWZ.doc

Informacja_o_zmianie_SIWZ_22_06_2018.pdf

ogoszenie_o_zmianie_ogoszenia_22_06_2018.pdf

SIWZ_TJ_22_06_2018-3.doc

 

Dokumenty do pobrania 2 - nieaktualne

 

1_6_2_-_Pracownia_mechatroniki_samochodowej_-_pp_-_przedmiar_-_aktualizacja_marzec_2018.pdf

1_6_3_-_Pracownia_elektrotechniki_i_elektroniki_samochodowej-_pp_przedmiar__aktualizacja_marzec_2018.pdf

Ogłoszenie_o_zamwieniu_-_II.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_2_Szkoła_samochodowa__pracownia_mechatroniki.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_3_Szkoła_samochodowa__pracownia_elektrotechniki.pdf

Projekt_cz__instalacyjna.pdf

Projekt_umowy-1.doc

SIWZ-1.doc

STWiORB.pdf

Suplement_caoc_ZSS_do_zamwienia_publicznego_07-06-2018.pdf

Zgłoszenie_budowy_potwierdzenie.pdf

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 1

 

Unieważnienie_ZSS_roboty_II_24_07_2018.pdf

 

Dokumenty do pobrania 3 - nieaktualne

 

Zgłoszenie_budowy_potwierdzenie.pdf

Suplement_całość_ZSS_do_zamówienia_publicznego_07-06-2018.pdf

1_6_2_-_Pracownia_mechatroniki_samochodowej_-_pp_-_przedmiar_-_aktualizacja_marzec_2018.pdf

1_6_3_-_Pracownia_elektrotechniki_i_elektroniki_samochodowej-_pp- przedmiar_aktualizacja_marzec_2018.pdf

Ogłoszenie_o_zamówieniu_-_III.pdf

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_2_Szkoła_samochodowa__pracownia_mechatroniki.pdf

Projekt_cz__instalacyjna.pdf

Projekt_umowy.doc

Projekt_cz__arch_-bud__-_1_6_3_Szkoła_samochodowa__pracownia_elektrotechniki.pdf

STWiORB.pdf

SIWZ.doc

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- 2

 

Unieważnienie_ZSS_roboty_III_10_08_2018c.pdf

 

Nowe dokumenty do pobrania 2018-10-03

 

Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamówienia wykonawcy.pdf

 

Dokumentacja postępowania przetargowego dotyczy wyposażenia pracowni w sprzęt.

 

Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

SIWZ_1.doc

Załcznik_nr_1a_do_SIWZ_-_Formularz_cenowy_i_wyposażenia.docx

Załcznik_nr_5_do_SIWZ_-_Projekt_Umowy.doc

Załcznik_nr_6_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamówienia.docx

 

 

Informację z otwarcia ofert  przetargu 27.11.2018

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZSS_D_mechatronika_27_11_2018.pdf

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania 11.12.2018

 

Zawiadomienie_o_wynikach_postępowania_-_ZSS_-_dostawa_wyposażenia.pdf