Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy