OTWARCIE PRACOWNI DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

 

     Na modernizację  pracowni  w Zespole Szkół Samochodowych wydano łącznie kwotę w wysokości  1 008 8063,00 zł. Dofinansowanie na ten cel uzyskano ze środków unijnych Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020.

    Dzięki nowoczesnemu sprzętowi uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych wzbogacą swoje kompetencje oraz umiejętności jakże potrzebne na obecnym, wymagającym rynku pracy.