Druga edycja programu Erasmus+

       

        Dnia 29 listopada zakończyliśmy drugą edycję naszego projektu "Praktyki Zagraniczne Uczniów" w Programie Erasmus+; nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047933, sektor:    Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

        Na realizację tego projektu Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała szkole 143 594 euro z czego 20% zabezpieczył Powiat Żywiecki jako organ prowadzący Szkołę.

      Na czterotygodniowe praktyki zagraniczne na Maltę we wrześniu 2019 r. pojechało 25 uczniów naszej szkoły. W październiku 2021 r. - 16 uczniów. Byli to uczniowie klasy III i IV technikum, zdobywający zawód technika pojazdów samochodowych oraz II klasy szkoły branżowej uczący się w zawodzie mechanika samochodowego i elektromechanika samochodowego. Ze względu na uczestnictwo w projekcie uczniów niepełnoletnich, aby zapewnić im jak najlepsze wsparcie, z każdą grupą pojechało 2 opiekunów.

    W rezultacie zrealizowanego projektu uczniowie nabyli nowe i rozwinęli dotychczasowe umiejętności zawodowe, społeczne i językowe, uzyskali również świadectwa kompetencji zawodowych Europass.

      Zachęcamy pozostałą młodzież naszej szkoły do udziału w takich przedsięwzięciach. Są one niezbędnym elementem przy zdobywaniu umiejętności przydatnych na współczesnym rynku pracy: otwartości, tolerancji, elastyczności, odporności, ciekawości, wytrwałości a przede wszystkim poszanowania pracy jako wartości i możliwości realizacji swoich pasji.

 

Erasmus_praktyki_zagraniczne_uczniów.pdf